Trykkbølgebehandling

ESWT- Extracorporeal shockwave therapy, trykkbølgebehandling.

Apparatet sender en rekke små, “høyfrekvente slag” mot huden som brer seg ned i vevet. Trykkbølgebehandling er samme teknologi som benyttes til å knuse blant annet nyrestein.

Behandlingen fører til en vevsreaksjon i strukturen som behandles. Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjon og stoffskifte i nedslagsfeltet, noe som stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Trykkbølgene bryter med skadet vev og eventuelle kalkpåleiringer.

Fordeler med trykkbølgeterapi:

  • trykkbølgebehandling skjer uavhengig av medikamenter
  • behandlingen stimulerer og fremmer kroppens selvreparerende evner
  • det er vanlig å oppleve umiddelbar smertelindring og dermed bedret bevegelse
  • i tillegg stimuleres kroppens reparasjonsevne slik at reparasjonsprosessen som har stoppet opp ved kroniske lidelser kommer i gang igjen
  • evt. bivirkninger er minimale og kortvarige