Fysioterapeut

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell. Vi er underlagt helsepersonelloven, som blant annet innebærer at vi skal utøve faglig forsvarlig fysioterapi og holde oss faglig oppdatert. Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og eller nedsatt funksjon i muskel og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, 
gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Valg av fysioterapeutiske virkemidler skal være basert på: 
•        en kritisk vurdering av forskningsbasert kunnskap
•        systematisert erfaringskunnskap
•        brukerkunnskap

Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.