Idrettsmedisin

Idrettsmedisin er et tilbud til topp- og breddeidrett, barn og eldre, og skal stimulere til fysisk aktivitet i hele befolkningen.

Idrettsmedisin omfatter kunnskap om generelle og spesifikke behandlings- og rehabiliteringsprinsipper ved både akutte skader og belastningsskader.

Det blir gjort en faglige vurdering av medisinske problemstillinger av helsepersonell med tilleggsutdanning innen idrettsmedisin. Idrettsmedisinsk helsepersonell hjelper deg med behandling og rehabilitering av skader som medfører fravær fra ønsket aktivitet, trening og/eller konkurranse. Vi tilbyr forebyggende behandling av skader og belastningslidelser i muskel- og skjelett.

Klinikken er et kompetansesenter rettet mot idrett og har spesialkompetanse innen idrettsmedisin. Vi er det naturlige valget for dere som ønsker bistand i forbindelse med forebygging og oppfølging av idrettsskader.

Vil tilbyr blant annet:

  • Godkjente behandlere i det kvalitetsikrede behandlingsnettverket til Idrettens Helsesenter og Gjensidige forsikring, samt HELFO godkjente behandlere
  • Utredning og rehabilitering av idrettskader
  • Fysisk testing, funkjsonell screening, tilbake til idrett/ return to play tester
  • Basis- og skadeforebyggendetrening for lag/individuelle utøvere
  • Kurs og kompetanseheving
  • Samarbeidsavtale med din klubb