Diagnostisk ultralyd

Ultralyd gjennomlysning gir et detaljert bilde av muskler, sener, ligamenter, slimposer og knokler. Så detaljert at man veldig presist kan bedømme vevets tilstand og på den måten finne pasientens problem og videre riktig behandling. Dette er et verktøy som i løpet av de siste årene har fått en stor interesse innen forskning og klinisk anvendelse.

Ultralyd kan anvendes diagnostisk på de fleste ledd i kroppen, og er et utmerket verktøy for å bedømme muskel- og skjelettplager/-skader. Vi kan imidlertid også bruke ultralyd skanning som et ledd i den fysioterapeutiske undersøkelsen, da en skanning kan gjøre oss i stand til å avgjøre typen og omfanget av en gitt skade, så den mest optimale behandlingen kan settes i gang fortest mulig. Det er spesielt i forbindelse med trykkbølgebehandling, samt sportsskader og andre plager at vi bruker ultralyd-skanning for å identifisere og måle den nøyaktige plasseringen av det skadde området. Ultralyd-undersøkelse hjelper oss også med å avgjøre om en pasient skal henvises til annen behandling.

Ultralyd brukes også i den medisinske behandlingen som et hjelpemiddel til å veilede injeksjonsteknikker og diagnostisk bruk av lokalbedøvelse mm. Dette gjøres i samhandling med ansvarlig lege.