Manuellterapeut

Innen fysioterapi er det mange spesialistutdannelser. En av de er manuellterapi. Manuellterapi er en toårig utdanning i undersøkelse og behandling av lidelser i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Utdannelsen i Norge foregår ved universitetet i Bergen. Det er et klinisk masterstudium.

Hva gjør en manuellterapeut?

 Undersøkelse: En manuellterapeut foretar først en undersøkelse, for å finne ut hva som vil være relevant å gjøre for den enkelte. En undersøkelse tar mellom 20-40 minutter. Dersom det er nødvendig vil manuellterapeuten henvise deg til røntgen, CT, MR eller legespesialist.

Behandling og forebygging: Du vil få informasjon om hvordan du skal forholde deg til dine problemer og hva du kan gjøre selv. Manuellterapibehandlingen består av ledd- og muskelbehandling. Det kan være massasje, leddmobilisering, leddmanipulering, tøyninger og øvelser.

Hvilke lidelser behandler en manuellterapeut?

 • Kjeveproblematikk
 • Nakkelidelser
 • Hodepine og svimmelhet
 • Skulderplager
 • Albue, håndledd- og finger lidelser
 • Brystryggsmerter
 • Korsrygg og bekken plager
 • Hofteproblem
 • Knelidelser
 • Ankel-, fot- og tå lidelser

Primærkontakt

Manuellterapeuter har siden 2006 hatt status som primærkontakt i Norge.

Det innebærer at de kan:

 • Rekvirere bildediagnostikk (røntgen, CT, MR)
 • Henvise til legespesialist
 • Henvise til fysioterapi
 • Sykmelde inntil 12 uker for muskel/skjelettlidelser

Trygderefusjon

For å gå til behandling hos manuellterapeut trenger du ikke henvisning fra lege. Dersom manuellterapeuten har driftstilskudd vil du automatisk få dekket en del av behandlingen gjennom trygdeandelen. Du vil også ha rett til å opparbeide deg frikort etter egenandelstak 2.  Se HELFO for mer informasjon.

For mer informasjon om manuellterapi, se manuellterapi.no