Støttesamtaler og foreldreveiledning

STØTTESAMTALER, TERAPI

Støttesamtaler og terapi er samtaler som skal hjelpe til med å sortere tanker og følelser. Målet er styrket selvfølelse og ny mestring for å få en bedre hverdag. Du kan komme til enkelttimer i form av støttesamtaler, og du kan gå i lengre forløp som går dypere og er mer i retning av terapi.

Tilbud både til barn, ungdom, voksne og eldre. Synes du livet er krevende og trenger noen å snakke med?

Jeg har timer både på formiddag og ettermiddag.

Første samtale er gratis og uforpliktende. 

Send mail til: tove@skansenklinikken.no eller sms: 91123919 

Sammen finner vi ut om tilbudet er noe for deg.

FORELDREVEILEDNING 

Å være forelder er den mest verdifulle og fineste oppgaven i verden. Det kan samtidig være noe av det mest krevende. Hvis du kjenner på utfordringer i familien eller bekymring for ditt barn/ din ungdom, så bestill gjerne en time til foreldreveiledning.

Det tilbys også veiledning og kurs i Trygghetssirkelen (COS)

Jeg har timer både på formiddag og ettermiddag

Første samtale er gratis og uforpliktende. 

Send mail til: tove@skansenklinikken.no eller sms: 91123919 

Sammen finner vi ut om tilbudet er noe for deg.

Vennlig hilsen

Tove Dovland Løyning