Psykolog

Hva kan en psykolog hjelpe meg med?

Man trenger ikke å være syk for å søke psykologhjelp.

En psykolog kan være til hjelp også når en opplever at noe er vanskelig, for eksempel at livet tar en uønsket vending eller stopper opp slik at en ikke kommer seg videre. 

Du kan ta kontakt dersom du opplever at du strever, for eksempel med vanskelige følelser av ulike slag og har behov for å drøfte dette med noen du kan ha tillit til.  Noen ganger har slike følelser rot i vonde eller vanskelige opplevelser i livet. Slike opplevelser kan vi være mer eller mindre bevisst. 

Psykologen er ekspert på menneskers psykologiske behov, hva som gir god psykisk helse og hva som bidrar til, opprettholder og virker mot psykiske lidelser. 

Enten du har et klart definert problem, eller om det kan være vanskelig å sette ord på vil psykologen jobbe sammen med deg om å finne veien ut av vanskelighetene.

Taushetsplikten er helt sentral for at det skal oppstå et tillitsforhold mellom deg og psykologen. Bare i helt spesielle situasjoner der ditt eller andres liv eller helse står i fare, kan taushetsplikten fravikes. 

Du trenger ikke å forberede deg for å gå til psykolog.