Akupunktur

Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus; nål/spiss, og punktur; punktere/stikke. Akupunktur er et praktisk og tradisjonsrikt fag med sine røtter langt tilbake til gamle østen, og er sannsynligvis det eldste medisinske systemet vi kjenner til. Faget har vært i stadig utvikling i alle disse årene, og setter krav til både teoretisk og praktisk kompetanse hos utøveren.

Det skilles mellom to hovedformer for akupunktur:

 1. Klassisk akupunktur (tradisjonell eller klassisk akupunktur)
 2. Medisinsk akupunktur (f.eks. triggerpunktbehandling/dry needling/IMS)

I klassisk akupunktur legger man den tradisjonelle medisinske lære om sykdom og helse til grunn – som bygger på en helhetlig forståelse av menneskekroppen. Mens man i medisinsk akupunktur har en skolemedisinsk, nevrologisk tilnærming – som hovedsakelig benyttes ved smertelindring i muskel-skjelettsystemet.

Med et spekter av fysiske og psykiske plager viser det at det er behov for akupunktører med god forståelse og kunnskap i både biomedisin, men også i kinesisk medisinsk teori og kunnskap.

For å få praktisere under godkjennelse av Akupunkturforeningen som en kvalifisert utøver av akupunktur (Akupunktør MAF), må behandleren ha gjennomført en 3-årig bachelorstudie, som kombinerer begge hovedformer for akupunktur. I tillegg må medlemmer av Akupunkturforeningen gjennomføre ett år med fordypning i vestlig medisin.

Dette gjør akupunktur til et nyttig verktøy for å behandle mange av plagene og sykdommene vi har i befolkningen.

Hyppigst behandlede plager:

 • Muskel-skjelettplager
 • Nakkesmerter
 • Kroniske smerter
 • Lave korsryggsmerter
 • Muskelknuter
 • Hodepine/migrene
 • Stress
 • Kvalme
 • Lettere depresjon/angst
 • Temporomandibulær dysfunksjon (TMD)
 • Bihuleplager
 • Luftveisplager/allergi
 • Søvnvansker
 • Overgangsplager
 • Menstruasjonssmerter/PMS
 • Fatigue

Les mer om akupunktur og forskning på enkeltlidelser her https://akupunktur.no